Já věřím na víly

 Já věřím na víly

Toto není ani tak o vílách, ale spíše o naší víře v něco vyššího, za ty víly si můžeme dosadit cokoliv. Každému z nás už se asi někdy stalo, že se vlivem životních okolností ocitl v situaci, kdy se neměl o co nebo o koho

opřít. A pak většinou voláme na pomoc Boha, Bohyně, anděly, bytosti světla a různé „neviditelné“ pomocníky.

Často už sama skutečnost, že v něco věříme, nám pomůže překonat okamžiky, kdy nás přepadne beznaděj. Kolik z nás skutečně „věří“?

Nedávno jsem viděla film Petr Pan, kde v Zemi Nezemi při boji proti kapitánu Hookovi víla Zvoněnka obětovala svůj život, aby zachránila Petra Pana.

Petr Pan pochopil, že ji může do života navrátit pouze silná víra v existenci víl.A tak začal volat do vesmíru větu: „Já věřím na víly, a jo a jo, já věřím na víly, a jo, a jo...“

Postupně se k jeho hlasu přidávaly další hlasy dětí a dospělých a všichni volali: „Já věřím

na víly, a jo, a jo, já věřím na víly, a jo, a jo…“ Ta silná víra všech lidí způsobila, že se víla opět probudila k životu.

Od té doby si občas v těžkých životních okamžicích opakuji jako mantru: „Já věřím na víly, a jo, a jo, já věřím na víly, a jo, a jo…“

Zkuste to taky, funguje to. A za ty víly si můžete dosadit opravdu cokoliv.

A mimochodem – já VĚŘÍM na víly.

                                                                       Mirka