Atlantské krystaly

02.10.2010 14:26

 

Atlantské krystaly

Kdysi dávno žila na Zemi velkolepá civilizace, která byla ve spojení s "hvězdným lidem"a využívala nejmodernějších technologií. Tuto civilizaci zničily boje o moc a nadvládu několika jedinců. Vědomí této civilizace a znalost mnoha technologií na dlouhou dobu zmizelo z povrchu zemského. Až v poslední době se opět na Zemi začíná probouzet vědomí Atlantské civilizace a mnoho lidí inkarnovaných v této době slyší přes brány času volání této dávné civilizace. Jsou to jedinci, kteří kdysi dávno byli součástí této civilizace a jejich osudy byly nejakým způsobem spojené s jejím zánikem. Většina těchto lidí cítí jisté zachvění při vyslovení jména Atlantida. Již samotné jméno v nich vyvolává pocit, že něco takového kdysi dávno znali...

Proč o tom mohu vyprávět? Protože i ve mě se před pár lety probudily vzpomínky na Atlantidu. V meditacích a vizích jsem viděla léčení pomocí krystalů, nádherné chrámy, překrásnou krajinu. A pak se postupně začal objevovat i příběh, právě z doby zániku Atlantidy. Ale o tom až jindy. Co nyní považuji za důležité sdělit, je moje vlastní setkání s Atlantskými krystaly.

Na začátku loňského léta jsem dostala instrukce z vyšších duchovních míst. Měla jsem za úkol vytvořit esenci, která bude spojena s vědomím Atlantidy a její vibrace v nás budou aktivovat atlantské kódy. Datum vytvoření měl být 9. 9. 2009 a měla být stvořena někde u moře. Víc jsem tehdy nevěděla. Ale měla jsem za sebou vytvoření již několika esencí, které vznikaly podobným způsobem. O existenci velkých Atlantských krystalů jsem v té době nevěděla vůbec nic. Pár dní na to se objevily vize obrovských krystalů. Byly součástí nějakého zařízení, sloužily jako nějaké transformátory energie. Koncem léta jsem vyprávěla kamarádce o svých vizích i o esenci, kterou mám vytvořit. A pár dní nato jsem od ní dostala článek o Atlantských krystalech, ve kterém byla informace o datumu 9. 9. 2009 a jeho spojitosti s Atlantidou. Bylo to pro mě potvrzením mých vizí a informací.

Moje cesta tedy vedla na ostrov sopečného původu, kde jsem měla naplnit svůj úkol. Krystaly se začaly hlásit už 7. 9. a viděla i cítila jsem, jak se vynořují z hlubin a jeden po druhém se aktivují. I moje spojení s nimi sílilo až do 9. 9. 2009 odpoledne, kdy vznikla na sopečném výběžku sahajícím daleko do moře esence Perla z hlubin.

Toto je jeden z mnoha možných způsobů, jak jsme probouzeni a spojováni s vědomím Atlantské civilizace. Některým z vás to možná něco připomene, jiné to probudí k jejich světelnému úkolu. Možná cítíte volání Atlantských krystalů. Probouzí se jeden za druhým, aktivují se ve dnech s trojportálovým hvězdným kódem a urychlují planetární a naši osobní transformaci. A stejně tak se postupně probouzí i lidé, kteří jsou s nimi spojeni a kteří mají napomoci plnému obnovení krystalové světelné sítě.

Nacházíme se v jistém bodě vývoje vědomí lidstva a znalosti a vědění této dávné civilizace nám může v mnohém pomoci. I poučení z jejích chyb, abychom je už nemuseli opakovat.

Nyní se blíží datum, kdy bude aktivován další Atlantský krystal. 10. 10. 2010 bude aktivován Fialový krystal zvuku, který se nachází v Brazílii. Jeho aktivace a propojení s dalšími již aktivovanými krystaly zvýší jejich účinnost a vyzařování, které umožňuje citlivějším a vnímavějším jedincům zvyšovat své vibrace i léčivé schopnosti. Tento krystal rozezvučí energii diamantové rezonance a dále aktivuje regionální diamantové krystaly v Africe, jižní Americe, Kanadě, Rusku, Austrálii a Asii.


Na Zemi je devět hlavních krystalů z doby Atlantidy. Pod oblastí ve středozápadním Arkansasu jsou obrovské krystaly, některé dosahují délky až 40m. Tento vortex je spojen s masivním vortexem ve středovýchodní Brazílii. Po zářijové aktivaci 9. 9. 2009 přišlo období nejúčinnější křišťálová energie od doby Zlatého věku Atlantidy, tedy období, kdy na Zemi byla nejvyšší frekvence. Tyto krystaly energizují 144 grid na 75% účinnost, podpoří aktivaci a spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA, což umožní, aby člověk v těle držel více vyššího Já, a tak mohl stát plně ve své síle. Spousta lidí se bude podílet na probuzení Křišťálového věku, protože to kdysi dávno slíbili. Tento věk se plně rozvine v roce 2012.

Tři atlantské krystaly moudrosti a léčení, které kdysi zářily velkolepým světlem a nebeskou energií v Chrámu léčení, Chrámu jednoty a Chrámu vědění v Atlantidě, byly z důvodu bezpečnosti přemístěny a uloženy v dimenzionálním zámku v atlantském křišťálovém poli v Arkansasu, a další dva byly umístěny v Brazílii. První z nich, Modrý krystal vědění uložený v Arkansasu, byl aktivován v roce 2008 a energeticky se spojil s dosud neaktivovanými krystaly. Další čtyři byly aktivovány 9. 9. 2009, a tak začal Křišťálový věk.

V Atlantidě bylo původně devět hlavních krystalů, které byly přemístěny kněžími - vědci z Atla - Ra kvůli krachu Křišťálového satelitu - došlo k jejímu zneužití. Někteří z nich, kteří vytvořili a následně přemístili tyto krystaly, se narodili do této doby. Všichni křišťáloví mistři, kteří jsou v současné době na planetě jako "earth-keepers" a "lightworkers", spolu s bytostmi ze souhvězdí Sirius a Plejády, tvoří spojenectví nelineární multidimenzionality.

Zneužití atlantských krystalů probíhalo pomalu a velmi chytře. Ti, kteří podporovali Zákon Jediný, se nechali napálit a oklamat Syny Belialu, a také došlo ke zradě uvnitř skupiny Zákona Jediného. A i když pád Atlantidy nebyla chyba Atly - Ra ani čistých členů Zákona Jediného, je spousta těchto lidí, kteří nesou břemeno smutku, zoufalství a pocitů viny. Všichni z nich přísahali, že už nikdy nebudou tak slepí, aby nechali hlavní krystaly a krystaly technologie znovu zneužít. Tento slib je také výzva pro ty, kteří jsou přitahováni tímto spuštěním. Bude se jednat o dovršení, dokončení. Křišťáloví jedinci se vracejí a tentokrát nedopustí zneužití těchto krystalů. 9. 9. 2009 proběhlo také překódování křišťálového aspektu týkající se Božského Ženského principu. Smaragdový krystal léčení, který přináší Smaragdový a Platinový paprsek (jejich ženský aspekt), umožnilo vstup tohoto aspektu do DNA planety a těm, kteří byli otevřeni přijmout tuto nezbytnou transformaci.

Výsledkem je menší překmitávání mezi ženským a mužským aspektem v každém z nás, což vede k jednoduššímu vyjádření božské rovnosti v těle člověka na planetě duality. Dále usnadňuje spojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a vědomou mysl s božskou myslí. Po spojení s energií Smaragdového krystalu se léčitelé stanou lepšími léčiteli a hledači moudrosti se dostanou k větším vhledům a pravdám. Lidem se bude vyjasňovat plán duše, priority ve svém životě a proces rozhodování. Aspekty jako péče, laskavost, pocit jednoty s ostatními půjdou ve svém životě jednodušeji projevit, a to v okruhu svých známých i v širším měřítku. Bezpodmínečná láska, která nebyla v 3D udržitelná, bude čím dál víc reálná, jak se 5D a 7D resonance přibližují.

Naše planeta je na vzestupu, jak bylo plánováno. Moudrost, která bude přes tyto krystaly předávána, umožní vznik nové Atlantidy. Dimenzionální blokace, která znemožňovala přístup k atlantské křišťálové moudrosti Zlatého Věku Atlantidy, se postupně uvolňuje. Tyto atlantské krystaly byly po 12000 let drženy v dimenzionální pečeti magnetického komplexu v Arkansasu. Někteří se budou chtít účastnit této aktivace, ať už fyzicky nebo mentálně.

9. 9. 2009  byl aktivován Smaragdový krystal léčení uložený v Arkansasu, což dopomohlo počátku Křišťálového věku a spustilo aktivaci Om krystalu multidimenzionality v hoře Shasta v Kalifornii, Zlatého krystalu léčení regenerace na území Minas Gerais v Brazílii, Slunečního a Měsíčního krystalu světla, uloženého pod jezerem Titicaca v Bolívii, a také umožnilo propojení těchto krystalů s Modrým krystalem vědění uloženým v Arkansasu, který byl aktivován 8. 8. 2008 a jeho působení  ve větší míře. Při další aktivaci atlantského krystalu 10 -10 -10 dojde k propojení všech již aktivovaných Atlantských krystalů a zvýší to jejich účinnost a schopnost vyzařovat energii. Přehled devíti atlantských krystalů, jejich místo na Zemi a kdy byly nebo budou aktivovány.

Arkansas - Modrý krystal vědění 8 - 8 - 8

Arkansas - Smaragdový krystal léčení 9 - 9 - 9

Jezero Titicaca v Bolívii - Sluneční a Měsíční krystal světla 9 - 9 - 9

Brazílie - Zlatý krystal léčení regenerace 9 - 9 - 9

Hora Shasta v Kalifornii - Om krystal multidimenzionality 9 - 9 - 9

Brazílie - Fialový krystal zvuku 10 - 10 - 10

Arkansas - Platinový krystal komunikace 11 - 11 - 11

Bimini - Rubínový Ohňový krystal energie 12 - 12 - 12

Jezero Titicaca v Bolívii - Krystal Thota 12 - 12 - 12

K probuzení krystalů obecně došlo 9 - 9 - 9.

Část informací čerpána z - http://www.earth-keeper.com/ a www.lightworker.cz

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován pouze v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud k němu bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Mount Shasta v Kalifornii - zde se nachází Om krystal multidimenzionality