Bohyně Nové Země

06.02.2010 14:56

Bohyně Nové Země

Všichni cítíme ty změny. V poslední době stále intenzivněji a hlouběji. Země prochází obrovskou transformací a my s ní. Tento  velký transformační proces zde na Zemi je podporován celým Vesmírem. A my ženy máme v tomto procesu velmi důležitou úlohu. Tyto změny se dějí také skrze nás. Probouzí se v nás nová a vyšší úroveň vědomí – Vědomí Nové Země.  Vnímáme, že spousta věcí není jako dřív. Staré pozvolna odchází, ale to nové zcela ještě nepřišlo. Nacházíme se na rozhraní těchto dvou sfér. Jako bychom se ocitly v nějakém koridoru, aniž tušíme, kam vlastně vede. A to nám přináší velmi často pocity nejistoty a mnoho pochybností. – Dělám to dobře? Jdu tou správnou cestou? Co když udělám chybu? – Tyto otázky jsme jistě měly i dříve, ale teď dostávají ještě jakoby jiný rozměr. Dřívější zkušenosti už nám často nemohou poskytnout odpovědi. Nějak přestávají platit dříve osvědčené postupy a metody. Teď už to prostě nějak nefunguje . Je třeba hledat nová řešení a vytvářet nové postupy. 

Tento proces se nám často jeví příliš zdlouhavý a bolestný. A také velmi nejistý. Postrádáme vzorce, které by nás vedly k řešení. Ne ty staré, těch máme dost a v této době nějak přestávají platit. Ale nové vzorce, nezatížené dobou minulou, starými dogmaty a přesvědčeními. A úžasné na tom je, že si je můžeme vytvořit samy. Nádherná zpráva, že? Takže je to v našich rukách. Nebo ještě lépe – v našich srdcích.

My ženy v tomto novém procesu tvoření můžeme sehrát opravdu důležitou roli. Jsme citlivější a vnímavější vůči novým podnětům a máme schopnost vytvářet nový život. Skrze nás se rodí a přichází na svět malý Velký Zázrak. Přicházejí a budou přicházet Děti Nové Země. Tyto děti jsou velmi zvláštní a velmi důležité pro budoucnost Země. A bez naší lásky a pomoci by nepřežily. A nejen to. Potřebují i nové přístupy a podmínky ke svému harmonickému vývoji. 

 

Ženy vždy byly a jsou nositelkami snů, tvořitelky budoucnosti a inspirací pro celou řadu úžasných a pro lidstvo důležitých počinů. Neseme v sobě sílu a moudrost předchozích generací, velkou intuici a zároveň jsme  téměř nevyčerpatelným zdrojem lásky. Navíc jsme velmi přístupné novým pohledům na svět a novým informacím. To všechno nám dává ohromný potenciál, který je nezbytný pro transformační proces Země. 

A tak díky nám a v nás vzniká nové Vědomí Matky Země. Planety Gaiy, se kterou jsme my ženy nerozlučně spjaty a ze které čerpáme svoji sílu, moudrost a lásku. Potřebujeme její pomoc a ona zase naši. Cokoliv uděláme pro ní, uděláme zároveň i pro sebe. A napoak. Pomocí naší vnitřní přeměny se transformuje i ona. A tak vzniká Nová Země a spolu s ní se rodí a probouzejí k životu ženy Nové Země- Bohyně Nové Země. 

A tak pojďme společně objevovat v sobě perly dávných moudrostí a vědění a spojovat je s novými vhledy a zkušenostmi. Za pomoci našich nově probuzených schopností a rozvíjení ženské intuice a vnímání. Používáním osvědčených ženských postupů a rituálů a spojování energií v ženském kruhu, s přidáním nově přicházejících vhledů a informací z vyšších duchovních míst. To je teď nová ženská cesta. Propojení dávných moudrostí s novým vědomím přicházejícím z Vesmíru. Propojení prastaré zemské energie s novými vibracemi Světla lásky. Ukotvení světelných paprsků v srdci naší mateřské planety. Tato cesta vede skrze naše srdce. Naše láska a světlo může pomoci najít cestu i ostatním.

Milé ženy, náš čas nastal. Čas nových zkušeností na Vyšší úrovni Vědomí. Čas pro zrození Bohyní Nové Země.

(Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka P.)

Na toto téma vznikl cyklus večerních seminářů pro ženy – Bohyně Nové Země, na který vás tímto srdečně zvu.