Jarní rovnodennost

19.03.2010 15:21

Milí přátelé,radujme se – jaro je tady.Probuďme se ze své dřímoty! 20.března přesně v 18:32 SEČ nastane jarní rovnodennost.Přichází období,kdy narůstající světlo opět nabude vlády nad tmou.
V dřívějších dobách,kdy lidé žili ve větším sepětí s přírodou v tento den probíhaly různé slavnosti.Některé kultury uznávaly dokonce první jarní den za počátek nového roku.

20. březen je jedním z nejdůležitějších dní keltského kalendáře. Svátek jarní rovnodennosti má název Ostara.
Ostara je germánská bohyně jara,nových začátků,naděje,obnovy a plodnosti.Ale ne jen plodnosti v původním slova významu;jedná se i o plodnost Matky Země v souvislosti s nadějí na hojnou úrodu a rozkvetlé louky,lesy a zahrady a přeneseně i o plodnost mysli ,která je tolik potřebná pro zrod nových tvůrčích myšlenek.

Mezi symboly bohyně Ostary patří zajíc, pestrá vajíčka a jarní květiny.Přes veškerou krásu a jemnost,ale Ostara reprezentuje bojovný aspekt boží síly,neboť vládne času,kdy se do života vrací mužský princip,aby vyrovnal a doplnil ženskou energii.Ostara v sobě nese i sílu ohně.
Představte si situaci,kdy tvrdě spíte pod měkkou přikrývkou a najednou zazvoní budík.Známe to všichni -  nejtěžší je pohnout se a vstát – vyžaduje to hodně energie,abychom mohli začít nový den.

A teď si představte semínko spící pod zemí nebo právě rašící pupen na větvi stromu.Jaká síla to musí být,která prorazí zmrzlou zemí a dá impulz k vyrašení tohoto prvního výhonku nebo pupenu! Tuto energii reprezentuje bohyně Ostara.Její síla přichází z obrovské hloubky.Mimochodem podle této dynamické Bohyně je pojmenován i ženský hormon Estrogen,který pomáhá propuknout plné síle ženskosti a plodnosti a následně ji i udržet.Milé ženy,udělejme si chvilku a každá po svém poděkujme bohyni Ostaře…
Jarní rovnodennost je den,kdy je třeba hledat rovnováhu.Pokud máte pocit,že je ve vašem životě něco v nesouladu – je čas obrátit se k Bohyni Ostaře o pomoc.Pokud například trávíte příliš mnoho času v práci a nezbývá vám potom čas na rozvíjení vztahu s dětmi a partnerem či na kultivaci vztahu k sobě samé nebo k  Bohu,obraťte se právě dnes k této Bohyni s prosbou o pomoc.

runa_osJméno bohyně Ostara začíná runou Os (Ansuz)
Ansuz je čtvrtou runou a představuje duchovní inspiraci,která se k nám dostává přímo z božské sféry,abychom ji transformovali na naší,lidské úrovni.
Runou Os je možno se osvobodit z pout vlastních obav a strachů a rychleji se tak přiblížit k sebepoznání. Vedle osvobození se z pout všeho druhu je další důležitou funkcí runy Os možnost navázání vztahu s bohy.Když se nacházíme v nějaké tíživé situaci,začneme se obvykle modlit.Tato modlitba vlastně představuje jakýsi druh kontaktu a pomoci se nám většinou dostane právě prostřednictvím síly Ansuz.Prostě k nám přijde nějaké ” božské vnuknutí” a jeho realizace nám potom následně pomůže z potíží.

Elementem této runy je vzduch.Vždy,když je zapotřebí čerstvého vzduchu přichází na řadu Ansuz.A tak je zřejmé,že tato runa ukazuje možnost osvobození silou ducha.Síla a moc nic nezmůžou,řešení je možné pouze přes duchovní rovinu.Je známo,že správné slovo ve správném okamžiku způsobí zázrak.A jaké má pro nás runa Os v dnešní den poselství? Uveďme svá slova a činy do souladu! Můžeme si pomoci afirmací: Jsem si vědom síly svých myšlenek a slov.

Moji milí,začátek jara je i příležitostí na chvíli se zastavit a zamyslet se nad nezměrnou láskou Matky Země k nám.Kde bychom bez ní byli? Co bychom si počali bez její síly,bez síly ohně,vody,vzduchu,éteru? Poděkujme ji i všem duchům přírody!
Ze svého srdce vyšlete paprsek světla a lásky,ať obletí celou planetu a dotkne se všeho a všech,kteří na ni žijí.Vy,kteří umíte pracovat s vysokovibračními energiemi,vyžívejte je a programujte je tak,aby Matce Zemi pomáhaly k vzestupu.

Matka Země se probouzí a z jejího klína vyrůstají semínka…i my můžeme zasít semínka příčin událostí, které si přejeme realizovat v nastávajícím období… a také nechat rozkvést božský potenciál své vlastní ženskosti, smyslnosti a plodnosti…
Přivítejme každý po svém příchod jara,vykoupejme se v prvních paprscích právě se probouzejícího slunce a radujme se z obnovených sil.Pokloňme se přírodě,zpívejme,tančeme,malujme,tvořme,radujme se.Vždyť život je tak krásný !

 Přeji vám nádherné jaro – plné barev,chutí,vůní,inspirace a hlubokých zážitků!

S láskou,

Vaše Sofie

 

Převzato z www.novoucestou.cz